- Vossestrand, 4. November 2020 -

- Vossestrand sett frå Haga, 4. November 2020, 13:09 -