- Voss, 3. November 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 3. November 2020, 12:00, +8C -