- Voss, 1. November 2020 -

- Prestegardsalleen i haustfargar, 1. November 2020, 13:05, +8C -