- Voss, 1. November 2020 -

- Kyr på haustbeite, 1. November 2020, 12:44, +8C -