- Voss, 1. November 2020 -

- Rosethytta og Bordalen sett ovanfor Roset, 1. November 2020, 11:58, +9C -