- Voss, 1. November 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 1. November 2020, 11:55, +9C -