- Voss, 16. Oktober 2020 -

- Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen, 16. Oktober 2020, 12:20 -