- Voss, 16. Oktober 2020 -

- Hangurstoppen med Voss Gondol, 16. Oktober 2020, 12:15 -