- Voss, 15. Oktober 2020 -

- Voss frå Gjelle., 15. Oktober 2020, 12:23, +2C -