- Voss, 15. Oktober 2020 -

- Bordalen sett ovanfor Roset., 15. Oktober 2020, 11:10, 0C -