- Voss, 10. Oktober 2020 -

- Utsyn mot Smågiljane, 10. Oktober 2020, 12:52 -