- Skulestadmo, 9. Oktober 2020 -

- Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) på Lundarvatnet, 9. Oktober 2020, 16:44, +10C -