- Voss, 7. Oktober 2020 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 7. Oktober 2020, 16:04, +14C -