- Voss, 7. Oktober 2020 -

- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 7. Oktober 2020, 15:16, Oppe +8C, Nede +13C -