- Voss, 5. Oktober 2020 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 5. Oktober 2020, 15:18, +16C -