- Skulestadmo - Klepp - Klondyke - Bavallen, 4. Oktober 2020 -

- Tråstølen, Hangurstoppen og Slettafjellet, 4. Oktober 2020 -