- Skulestadmo - Klepp - Klondyke - Bavallen, 4. Oktober 2020 -

- Bavallen, Tråstølen og Hangurstoppen frå Klepp, 4. Oktober 2020 -