- Skulestadmo - Klepp - Klondyke - Bavallen, 4. Oktober 2020 -

- Sauer på beite ved Gjerdskvål, 4. Oktober 2020 -