- Voss, 3. Oktober 2020 -

- Voss Gondol på veg oppover i haustfarga skog, 3. Oktober 2020, 14:12 -