- Voss, 3. Oktober 2020 -

- Hangurstoppen med Voss Gondol, 3. Oktober 2020, 13:38, +10C -