- Voss, 1. Oktober 2020 -

- Nytt kontorbygg under oppføring sett ovanfor Mølster, 1. Oktober 2020, 16:21, +16C -