- Voss, 1. Oktober 2020 -

- Voss Stasjon med Voss Gondol, 1. Oktober 2020, 12:53, +19C -