- Voss, 12. September 2020 -

- Regnboge sett nedanfor Roset, 12. September 2020, 13:43, +11C -