- Voss, 12. September 2020 -

- Voss sett nedanfor Roset, 12. September 2020, 13:09, +10C -