- Voss, 11. September 2020 -

- Blåklokke (Campanula rotundifolia), 11. September 2020, 13:12, +11C -