- Voss, 11. September 2020 -

- Ryllik (Achillea millefolium), 11. September 2020, 13:10, +11C -