- Voss, 11. September 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 11. September 2020, 12:39, +11C -