- Voss, 10. September 2020 -

- Voss med Holbergsplassen sett frå Raugstadvegen, 10. September 2020, 16:32, +12C -