- Voss, 8. September 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 8. September 2020, 11:59, +12C -