- Arna, 7. September 2020 -

- Arna Stasjon frå Høgåsen, 7. September 2020 -