- Bergen, 7. September 2020 -

- Bergen frå Fløien, 7. September 2020 -