- Bergen, 7. September 2020 -

- Fløibanen, 7. September 2020 -