- Bergen, 7. September 2020 -

- Fløien Stasjon, 7. September 2020 -