- Voss, 5. September 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 5. September 2020, 13:51, +11C -