- Voss, 4. September 2020 -

- Voss frå Roset med teikn til regnboge i måneskinn, 4. September 2020, 01:02, +12C -