- Skulestadmo, 3. September 2020 -

- Benk på Nedkvitne, 3. September 2020, 15:58, +14C -