- Voss, 3. September 2020 -

- Voss sett ovanfor Roset, 3. September 2020, 13:57, +12C -