- Jordalen - Nonshovden - Sivlenipa - Vetlafjellet - Tverraldskaret - Haugane - Jordalen, 2. September 2020 -

- Inntaksdam til Jordalen kraftverk 2, 2. September 2020 '