- Jordalen - Nonshovden - Sivlenipa - Vetlafjellet - Tverraldskaret - Haugane - Jordalen, 2. September 2020 -

- Jordalen Gravplass og bårehus (Gravkapell), 2. September 2020 '
(Gravkapellet vart bygt på 1970-talet og vert i dag nytta som bårehus.)