- Jordalen - Nonshovden - Sivlenipa - Vetlafjellet - Tverraldskaret - Haugane - Jordalen, 2. September 2020 -

- Jordalen mot Jordalen Gravplass og Bårehus (Bortom), 2. September 2020 -