- Jordalen - Nonshovden - Sivlenipa - Vetlafjellet - Tverraldskaret - Haugane - Jordalen, 2. September 2020 -

- Biletparti på Vetlafjellet mot Haugane, Nosafjellet og Nosi, 2. September 2020 -