- Rong - Allmenningane - Helgaset, 27. Juni 2020 -

- Utsyn mot Horgaset stølar, 27. Juni 2020, 12:34 -