- Voss, 26. Juni 2020 -

- Hangurstoppen med Voss Gondol, 26. Juni 2020, 17:56, 28C -