- Voss, 26. Juni 2020 -

- Tråstølen med Borstrondi og Lønavatnet bak, 26. Juni 2020, 17:26, 28C -