- Evanger, 19. Juni 2020 -

- Skjerveggen, 19. Juni 2020, 13:14 -