- Bulken - Dalane, 19. Juni 2020 -

- Skjeldal med Horn (Hodn) bak, 19. Juni 2020, 11:43 -