- Lemme - Singeset (Voss), 17. Juni 2020 -

- Skjevlingen støl, 17. Juni 2020, 16:46 -