- Kyte, 17. Juni 2020 -

- Kyte med travbanen bak, 17. Juni 2020, 16:32 -