- Oppheim, 13. Juni 2020 -

- Oppheim med Berge og Bergshaugen bak, 13. Juni 2020 -