- Vossestrand, 13. Juni 2020 -

- Herheim, Sausjord og Gavle, 13. Juni 2020 -